Witaj na stronie

W naszej szkole "otwartych drzwi" najwyższą wartością jest Słuchacz.


Adres:
ul. Konopnickiej 11
10-168 Olsztyn


Szanowni Absolwenci! Z powodu likwidacji szkoły nie będziemy organizować egzaminu maturalnego i w związku z tym nie przyjmujemy deklaracji maturalnych.

Aby poprawnie zadeklarować swój udział w egzaminie maturalnym należy przesłać do OKE w Łomży:

1. Wypełnioną deklarację - załącznik 1b, pobraną ze strony OKE Łomża, zakładka "Matura 2022".

2. Oryginał świadectwa ukończenia liceum.

Deklarację należy złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Kontakt telefoniczny z dyrekcją szkoły: 531 443 565

531 443 565