Egzamin maturalny

Szanowni Państwo.

Prosimy o natychmiastową informację w przypadku, jeżeli Państwo planujecie uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub jesteście zobowiązani do zdawania egzaminu ustnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Na egzamin maturalny proszę zgłosić się z dowodem osobistym, czarno piszącym długopisem, własnym kalkulatorem, o godzinie podanej w wiadomości e-mail. Prosimy przestrzegać podanej godziny przybycia na egzamin ze względu na Państwa bezpieczeństwo.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Część pisemna egzaminu maturalnego 2020 r.
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 poniedziałek język polski – poziom podstawowy język polski – poziom rozszerzony
9 wtorek matematyka – poziom podstawowy
10 środa język angielski – poziom podstawowy język angielski – poziom rozszerzony
15 poniedziałek matematyka – poziom rozszerzony filozofia – poziom podstawowy

filozofia – poziom rozszerzony

16 wtorek biologia – poziom rozszerzony wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony
17 środa chemia – poziom rozszerzony
18 czwartek język niemiecki – poziom podstawowy
19 piątek geografia – poziom rozszerzony
24 środa historia – poziom podstawowy

historia – poziom rozszerzony

26 piątek język rosyjski – poziom podstawowy
29 poniedziałek historia muzyki – poziom podstawowy

historia muzyki – poziom rozszerzony

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO:

 1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać zdający bez osób towarzyszących.
 2. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli Ty lub osoba, z którą mieszkasz, jest na kwarantannie.
 3. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli Ty lub osoba, z którą mieszkasz, przebywała w ciągu ostatnich 2 tygodni za granicą.
 4. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli występują u Ciebie objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, ból gardła, inne).
 5. Zachowaj co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe.
 6. Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 7. Weź ze sobą wodę pitną, gdyż szkoła nie może Ci tego zapewnić.
 8. Jeżeli przystępujesz w ciągu jednego dnia do dwóch egzaminów, w przerwie pomiędzy egzaminami możesz zjeść
 9. przyniesione przez siebie produkty i oczekiwać na drugi egzamin na terenie szkoły lub opuścić budynek szkoły.
 10. Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej.
 11. Na sali egzaminacyjnej ponownie zakryj usta i nos kiedy podchodzi do Ciebie nauczyciel, wychodzisz do toalety oraz
 12. kiedy kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.
 13. Używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, cyrkla, kalkulatora.
 14. Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają również inne
 15. osoby, np. słownika czy kalkulatora.
 16. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.
 17. Dbaj o higienę! Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk.
 18. Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz albo kaszlesz.
 19. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 20. Świadectwa maturalne zostaną przekazane szkołom przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży 11 sierpnia br.

531 443 565