Egzamin maturalny

Szanowni Państwo.

Z powodu likwidacji szkoły nie będziemy organizować egzaminu maturalnego i w związku z tym nie przyjmujemy deklaracji maturalnych.

Aby poprawnie zadeklarować swój udział w egzaminie maturalnym należy przesłać do OKE w Łomży:

1. Wypełnioną deklarację (załącznik 1b) pobraną ze strony OKE Łomża, zakładka „Matura 2022”.

2. Oryginał świadectwa ukończenia liceum.

Deklarację należy złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Semestry wieczorowe

Semestry zaoczne

531 443 565