Historia egzaminów maturalnych

Historia egzaminów maturalnych

Początek to egzamin dojrzałości, tak zwana „stara matura”, którą można było zdawać do lutego 2009 r.
W naszym Liceum egzamin dojrzałości zdało 1.224 abiturientów, w tym:

sesja wiosenna
sesja zimowa
sesja wiosenna
sesja zimowa
sesja wiosenna
sesja zimowa
sesja wiosenna
sesja zimowa
sesja wiosenna
sesja zimowa
sesja wiosenna
sesja zimowa
sesja wiosenna
sesja zimowa
sesja wiosenna
sesja zimowa
sesja wiosenna
sesja zimowa
sesja wiosenna
sesja zimowa
1999 r.
2000 r.
2000 r.
2001 r.
2001 r.
2002 r.
2002 r.
2003 r.
2003 r.
2004 r.
2004 r.
2005 r.
2005 r.
2006 r.
2006 r.
2007 r.
2007 r.
2008 r.
2008 r.
2009 r.
14 abiturientów,
11 abiturientów,
78 abiturientów,
18 abiturientów,
104 abiturientów,
18 abiturientów,
165 abiturientów,
44 abiturientów,
177 abiturientów,
23 abiturientów,
155 abiturientów,
37 abiturientów,
98 abiturientów,
25 abiturientów,
61 abiturientów,
38 abiturientów,
38 abiturientów,
25 abiturientów,
18 abiturientów,
77 abiturientów.

 

Historia egzaminów maturalnych
W naszym Liceum egzamin maturalny przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży zdało 675 abiturientów, w tym:

matura wiosenna 2005 r.
matura zimowa    2006 r.
matura wiosenna 2006 r.
matura wiosenna 2007 r.
matura wiosenna 2008 r.
matura wiosenna 2009 r.
matura wiosenna 2010 r.
matura wiosenna 2011 r.
matura wiosenna 2012 r.
matura wiosenna 2013 r.
matura wiosenna 2014 r.
matura wiosenna 2015 r.
matura wiosenna 2016 r.
matura wiosenna 2017 r.
matura wiosenna 2018 r.
matura wiosenna 2019 r.
17 abiturientów,
9 abiturientów,
52 abiturientów,
65 abiturientów,
70 abiturientów,
82 abiturientów,
65 abiturientów,
41 abiturientów,
49 abiturientów,
57 abiturientów,
30 abiturientów,
16 abiturientów,
32 abiturientów,
23 abiturientów,
38 abiturientów,
29 abiturientów.

 

EGZAMIN MATURALNY 2019

Uwieńczeniem trzyletniej nauki w naszym Liceum jest egzamin maturalny i nasi abiturienci przystępują do jednego z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. W tym roku nasi maturzyści zdawali egzamin w dwóch formułach. Absolwenci z lat ubiegłych zdawali go w formie obowiązującej do 2014 roku, natomiast tegoroczni absolwenci – w nowej formule, obowiązującej od 2015 roku. W egzaminie przeprowadzonym przez nasze Liceum uczestniczyli także abiturienci z innych OKE, skierowani do nas przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

Aby otrzymać świadectwo maturalne słuchacze muszą:

– uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej i pisemnej,

– przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

W tym roku każdy zdający musiał przystąpić do czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i matematyki na poziomie podstawowym oraz z wybranego przedmiotu dodatkowego – na poziomie rozszerzonym. W części ustnej trzeba było przystąpić do egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Ustny egzamin z języka polskiego odbył się w starej i nowej formule – dotychczasową prezentację zastąpiła wypowiedź ustna na określony temat. Zdający losowali zadania przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, zawierające teksty kultury : literackie, ikoniczne lub popularnonaukowe.


Wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że jesteśmy profesjonalistami w tym obszarze działalności szkolnej.

85% kadry pedagogicznej to egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W ostatnim semestrze odbywają się zajęcia z przedmiotów obowiązkowych tj. z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki oraz w zakresie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie i geografii. Z pozostałych przedmiotów program nauczania realizujemy w ciągu pierwszych dwóch lat.

Serdecznie gratulujemy
naszym Absolwentom.
Wierzymy, że uzyskane świadectwa maturalne zaowocują
podjęciem studiów na wyższych uczelniach,
a także przyniosą Państwu
osobistą satysfakcję, prestiż społeczny
oraz lepsze perspektywy na przyszłość.

Gratulujemy i dziękujemy
wszystkim Nauczycielom
za ich indywidualne podejście do Słuchaczy,
ogromny wkład pracy
i poświęcenie dodatkowego czasu na przygotowanie zdających.

Semestry wieczorowe

Semestry zaoczne

531 443 565