Semestr wieczorowy – plan zajęć

Liceum semestry wieczorowe

Semestry wieczorowe II i IV:

 • zakres materiału niezbędnego do zaliczenia semestru znajduje się w zakładce „Sem. zaoczne” – „Tematy egzaminacyjne”;
 • do zaliczenia semestru wymagane jest opracowanie i przesłanie e-mailem na adres szkoły z każdego przedmiotu trzech prac kontrolnych, których tematy podane są w zakładce „Sem. zaoczne” – „Tematy prac kontrolnych”;
 • po jednej z trzech prac z każdego przedmiotu należy przesłać w terminie do 25 marca br.:
 • drugą z trzech prac z każdego przedmiotu należy przesłać w terminie do 19 kwietnia br.:
 • ostatnią z trzech prac z każdego przedmiotu należy przesłać w terminie do 24 maja br.

Semestry wieczorowe VIa i VIb:

 • obowiązkowo należy rozwiązywać arkusze maturalne z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, geografii i WOS-u zamieszczone na stronie CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna): https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/
 • obowiązkowo należy rozwiązywać z matematyki zamieszczone na stronie Szalone Liczby:  https://szaloneliczby.pl/
 • słuchacze, którzy nie złożyli deklaracji maturalnej, zobowiązani są rozwiązać po 1 arkuszu egzaminacyjnym (do wyboru ze strony CKE Warszawa) i przesłać do szkoły  w terminie do 19 kwietnia br. W przypadku zadań zamkniętych należy przesłać sposób rozwiązania zamiast oznaczenia odpowiedzi;
 • słuchacze, którzy złożyli deklarację maturalną, zobowiązani są rozwiązać po 3 arkusze egzaminacyjne (do wyboru ze strony CKE Warszawa) z j. polskiego, j. angielskiego oraz matematyki i przesłać do szkoły w terminie do 19 kwietnia br.;
 • słuchacze, którzy zdają rozszerzenie z WOS-u lub geografii, zobowiązani są rozwiązać po 3 arkusze egzaminacyjne z wymienionych przedmiotów (do wyboru ze strony CKE Warszawa) i przesłać do szkoły w terminie do 19 kwietnia br.;
 • słuchacze, którzy nie zdają rozszerzenia z WOS-u lub geografii, zobowiązani są rozwiązać po 1 arkuszu egzaminacyjnym z wymienionych przedmiotów (do wyboru ze strony CKE Warszawa) i przesłać do szkoły w terminie do 19 kwietnia br.

Online – egzaminy i lekcje od 16 czerwca 2020 r.

 

 Wtorek – 16 czerwca 2020 r.

Godz. lekcyjne Semestry
II IV
1530  –  1630 Język polski Matematyka
1635  –  1735 Egzamin z historii Język polski
1740  –  1840 —— WOS

 

 Środa – 17 czerwca 2020 r.

Godz. lekcyjne Semestry
II IV
1530  –  1630 Egzamin z informatyki Matematyka
1635  –  1735 Egzamin z matematyki Język polski
1740  –  1840 Egzamin z podstaw przedsiębiorczości Geografia

 

 Czwartek – 18 czerwca 2020 r.

Godz. lekcyjne Semestry
II IV
1530  –  1630 Egzamin z

języka angielskiego

Egzamin z historii  i społeczeństwa
1635  –  1735 Egzamin z biologii Egzamin z języka angielskiego

 

Wtorek – 23 czerwca 2020 r.

Godz. lekcyjne Semestry
II IV
1530  –  1630 Egzamin z geografii Egzamin z WOS-u
1635  –  1735 Egzamin z WOS-u Egzamin z geografii

 

 Środa – 24 czerwca 2020 r.

Godz. lekcyjne Semestry
II IV
1530  –  1630 Egzamin z chemii Egzamin z języka polskiego
1635  –  1735 Egzamin z języka polskiego Egzamin z matematyki

 

 Czwartek – 25 czerwca 2020 r.

Godz. lekcyjne Semestry
II IV
1600  –  1700 Egzamin z fizyki dla semestru II

oraz

egzaminy dla przypadków losowych

1900 Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla semestrów wieczorowych i zaocznych

 

531 443 565