Semestr zaoczny – plan zajęć

Semestry zaoczne – rok szkolny 2019/2020

 

 

Semestr zaoczny IV:

 • zakres materiału niezbędnego do zaliczenia semestru znajduje się w zakładce „Sem. zaoczne” – „Tematy egzaminacyjne”;
 • do zaliczenia semestru wymagane jest opracowanie i przesłanie e-mailem na adres szkoły trzech prac kontrolnych, których tematy podane są w zakładce „Sem. zaoczne” – „Tematy prac kontrolnych”;
 • po jednej z trzech prac z każdego przedmiotu należy przesłać w terminie do 25 marca br.
 • drugą z trzech prac z każdego przedmiotu należy przesłać w terminie do 19 kwietnia br.:
 • ostatnią z trzech prac z każdego przedmiotu należy przesłać w terminie do 24 maja br.

Semestr zaoczny VI:

 • obowiązkowo należy rozwiązywać arkusze maturalne z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, geografii i WOS-u zamieszczone na stronie CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna): https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/
 • obowiązkowo należy rozwiązywać z matematyki zamieszczone na stronie Szalone Liczby: https://szaloneliczby.pl/
 • słuchacze, którzy nie złożyli deklaracji maturalnej, zobowiązani są rozwiązać po 1 arkuszu egzaminacyjnym (do wyboru ze strony CKE Warszawa) i przesłać do szkoły  w terminie do 19 kwietnia br. W przypadku zadań zamkniętych należy przesłać sposób rozwiązania zamiast oznaczenia odpowiedzi;
 • słuchacze, którzy złożyli deklarację maturalną, zobowiązani są rozwiązać po 3 arkusze egzaminacyjne (do wyboru ze strony CKE Warszawa) z j. polskiego, j. angielskiego oraz matematyki i przesłać do szkoły w terminie do 19 kwietnia br.;
 • słuchacze, którzy zdają rozszerzenie z WOS-u lub geografii, zobowiązani są rozwiązać po 3 arkusze egzaminacyjne z wymienionych przedmiotów (do wyboru ze strony CKE Warszawa) i przesłać do szkoły w terminie do 19 kwietnia br.;
 • słuchacze, którzy nie zdają rozszerzenia z WOS-u lub geografii, zobowiązani są rozwiązać po 1 arkuszu egzaminacyjnym z wymienionych przedmiotów (do wyboru ze strony CKE Warszawa) i przesłać do szkoły w terminie do 19 kwietnia br.

 SOBOTA  –  09 maja 2020 r. – online

Godz. lekcyjne Semestr
IV
800 –   900 J. polski
905  –   1005 J. polski
1010   –  1110 Geografia
1115  –  1215 Geografia

  NIEDZIELA  –  10 maja 2020 r. – online

Godz. lekcyjne Semestr
IV
800 –   900 WOS
905  –   1005 Historia i społeczeństwo
1010   –  1110 Matematyka
1115  –  1215 Matematyka

                    

 

 SOBOTA  –  23 maja 2020 r. – online

Godz. lekcyjne Semestr
IV
800 –   900 J. polski
905  –   1005 J.polski
1010   –  1110 WOS
1115  –  1215 Historia i społeczeństwo

  NIEDZIELA  –  24 maja 2020 r. – online

Godz. lekcyjne Semestr
IV
800 –   900 Geografia
905  –   1005 Geografia
1010   –  1110 Matematyka
1115  –  1215 Matematyka – egzamin

                    

 

 SOBOTA  –  06 czerwca 2020 r. – online

Godz. lekcyjne Semestr
IV
800 –   900 Geografia
905  –   1005 WOS
1010   –  1110 WOS
1115  –  1215 J. polski – egzamin

  NIEDZIELA  –  07 czerwca 2020 r. – online

Godz. lekcyjne Semestr
IV
800 –   900 Geografia
905  –   1005 WOS
1010   –  1110 WOS
1115  –  1215 J. angielski – egzamin

                    

 SOBOTA  –  20 czerwca 2020 r. – online

Godz. lekcyjne Semestr
IV
800 –   900 WOS
905  –   1005 WOS – egzamin
1010   –  1110 Geografia
1115  –  1215 Geografia – egzamin

  NIEDZIELA  –  21 czerwca 2020 r. – online

Godz. lekcyjne Semestr
IV
800 –   900 Historia i społeczeństwo – egzamin
905  –   1005 Egzaminy dla przypadków losowych

                    

531 443 565